เกี่ยวกับเรา

Stall-3.jpg

พวกเราทีมงานโอเอซิสเวลคัม ช่วยผู้หญิงที่ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม เนื่องจากเหตุผลทางครอบครัว อาชีพการงาน และอีกหลายๆ เหตุผลที่ต่างกัน เราเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนถูกสร้างขึ้นมาตามพระฉายาของพระเจ้าผู้ทรงรักเรา และทรงห่วงใยสนใจในทุกๆปัญหาที่เรากําลังเผชิญอยู่ในชีวิต พวกเราต้องการช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในทุกๆด้าน และมีชีวิตใหม่ที่ดีในเบลเยี่ยมค่ะ 

ทีมงานโอเอซิสเวลคัมทุกคน ขอต้อนรับทุกท่านสู่ประเทศเบลเยี่ยมนะคะ ติดต่อเรามาได้ตลอดเวลานะคะ 

 

ในปี พ.ศ. 2552 ทีมงานของเราได้พบปะพูดคุยกับหญิงไทยกลุ่มหนึ่งเป็นครั้งแรก พวกเขาได้เล่าให้เราฟังถึงความเป็นอยู่ที่แตกต่างระหว่างไทยและเบลเยี่ยม รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆในการใช้ชีวิตในเบลเยี่ยมที่พวกเขาทั้งหลายได้เจอ หลังจากนั้นไม่นานหนึ่งในทีมงานของเราได้มีโอกาสไปท่องเที่ยวที่ประเทศไทยและอยากทำความรู้จักกับหญิงไทยในเบลเยี่ยมให้มากขึ้น เมื่อเขาได้กลับมาถึงเบลเยี่ยมจึงได้เริ่มทำการค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและได้พบว่ามีหญิงไทยจํานวนไม่น้อยที่ทํางานอยู่ที่ร้านนวดไทยแผนโบราณหรือร้านบริการอาบอบนวดในเมืองแฟลนเดอร์ และนี่คือจุดเริ่มต้นของการทํางานของเรา

หลังจากที่เราได้ใช้เวลานานพอสมควรในการพูดคุยทําความรู้จักกับหญิงไทยที่ทํางานในร้านนวดไทยเหล่านี้ เราจึงได้พบว่าพวกเขาส่วนมากกําลังประสบปัญหาอย่างหนักในชีวีต และมีชีวิตที่ยากลำบาก

เราใช้เวลาอย่างน้อย 3 ปีในการพบปะพูดคุยในร้านนวดไทยกับหญิงไทยเหล่านี้ และได้พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ที่พวกเขาเผชิญอยู่คือ ปัญหาเรื่องชีวิตสมรส ชีวิตคู่ การหย่าร้าง ความรู้ภาษาท้องถิ่นไม่ดีพอ ทำให้สื่อสารไม่ได้และส่งผลกระทบต่อชีวิตประจําวัน

โดยรวมแล้วประเทศเบลเยี่ยมมีระบบการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้เดือดร้อนโดยทั่วไปที่ค่อนข้างดีและทั่วถึง แต่อย่างไรก็ตามทีมงานของเราได้สังเกตเห็นว่าหญิงไทยกลุ่มดังกล่าว บ่อยครั้งไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเนื่องจากอุปสรรคทางด้านภาษา เพราะฉะนั้นทุกครั้งที่มีโอกาสเราจะให้ความช่วยเหลือโดยการเป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานให้ความช่วยเหลือและหญิงไทยเหล่านี้